A A A

Martwa natura

 

Kompozycje przedmiotów
codziennego użytku, owoców,
kwiatów, draperii, itp -
tworzące interesujące zestawienia
barw, światła i linii.