A A A

O galerii

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłych Gości do naszej

I n t e r n e t o w e j   G a l e r i i   S z t u k i   A R T ~ I M A G I N I S  :

www.art-imaginis.net !


Prezentujemy prace zróżnicowane nie tylko stylistycznie i tematycznie, ale też wykonane w różnorodnych technikach artystycznych, tak - by każdy wrażliwy odbiorca sztuki mógł znaleźć tutaj coś odpowiedniego dla siebie.

 

Wiele spośród naszych obrazów przedstawia rzeczywiste krajobrazy, architektoniczne obiekty, wnętrza i detale, które udaje się nam zwiedzać w czasie licznych podróży. Ten rodzaj malarstwa najczęściej powstaje w plenerze. Również spotykani przez nas ludzie, zwierzęta, a także przygotowane w pracowniach kompozycje do martwych natur (kwiaty, owoce, przedmioty codziennego użytku, draperie, itp.) stają się dla nas autentycznym przestrzennym "modelem".

 

W pracach malarskich nie ograniczamy się jednak do mniej lub bardziej wiernego odwzorowania rzeczywistości. Nie stronimy od tematów abstrakcyjnych, ilustracji utworów literackich, czy swobodnych kompozycji, których źródłem jest nasza wyobraźnia.

 

I n t e r n e t o w a   G a l e r i a   S z t u k i    A R T  ~ I M A G I N I S   otwarta jest dla przedstawicieli wszystkich nacji na całym świecie przez 24 godziny na dobę!